Log ind   |  
Driftsforstyrrelser / Aktuelt Minimer

GENERALFORSAMLING: Bjerringbro Fællesvandværk afholder generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i Bjerringbro Idrætspark.

          Dagorden:                

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for året 2016
 3. Revideret årsregnskab for året 2016 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget-takstblad og planer for år 2017 til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er
  Alex Holmris Hansen (modtager IKKE genvalg)
  Flemming Tind (modtager genvalg)
  Frank Stenzhorn (modtager genvalg)
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

          Revideret årsregnskab kan afhentes på kontoret, Gudenåvej 22B

          Bestyrelsen: Alex Holmris, Poul Erik Rasmussen, Anders Steffensen,
                                    Frank Stenzhorn, Flemming Tind & Martin Sanderhoff. 

                                

Der vil  i den kommende tid blive renoveret  forsyningsledninger på Storegade og Markedsgade.  Vi starter i Storegade vest for rundkørslen og slutter på Markedsgade ved Møllebækken. Der kan forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen,  længerevarende vil som sædvanlig blive varslet via SMS.

VI FLYTTER, fra den 14. februar, træffes vi ikke længere på Brogade 19, men er flyttet til Gudenåvej 22 B, 

Kontorets åbningstider er som sædvanlig tirsdag 14-16 & torsdag 14-17.

Ved problemer med tilmelding til vores SMS tjeneste er I altid velkommen til at kontakte os for hjælp. 

                                                                                                                                                                          
 
 


 


 

Kontakt information Minimer

Sådan kommer du i kontakt med os

Bjerringbro Fællesvandværk
Gudenåvej 22B, Bjerringbro
Kontortid: tirsdag kl. 14 - 16
                torsdag kl. 14 - 17     
Tlf.:           86688481
E-mail:    jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning

Forretningsfører Jette Pedersen
Tlf.:       86688481
E-mail:   jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:

Driftsleder Flemming Tind 
Tlf.:       20121249
E-mail:  vand140@icloud.com 


Formand Alex Holmriis
Tlf.:       21663704
E-mail:  alexvand@bknet.dk

 

 

 

Om vandværket Minimer

Bjerringbro Fællesvandværk blev oprettet 2008, ved en sammenlægning af vandværk nord og syd.
De oprindelige vandværker havde 100 års jubilæum i 2005.

I 1997 blev boringerne på Nord forurenet med pesticider, og man mente, at boringerne på Syd havde stor risiko for forurening. Begge vandværker indledte derfor et samarbejde med henblik på at finde nye indvindingsområder, og det resulterede i 2005 i ny indvinding fra et område nordøst for Bjerringbro by samt prøvepumpning af evt. fremtidig ny indvindingsområde syd for byen. Kort tid herefter blev der oprettet forbindelsesledning imellem Sahl Vandværk og Syd således at området på Brokbakken og ved Gullev nu forsynes med vand fra Sahl. Anlægget er udformet således, at der i dag kan leveres drikkevand fra Bjerringbro Fællesvandværk til Sahl og omvendt i tilfælde af driftsuheld o. lign.

Bjerringbro Fællesvandværk forsyner ca. 3.100 forbrugere i Bjerringbro, Bjerring, Hjermind, Nøddelund & Gullev-området.Generelle oplysninger Minimer
Vandets hårdhedsgrad er 10,7 dH (medium).

Måleren aflæses automatisk hvert år pr. 31.12

Vandværket udsender opkrævninger 2 gange om året i marts og september.
Copyright Rambøll Danmark A/S