Log ind   |  
Kontakt information Minimer

Sådan kommer du i kontakt med os

Bjerringbro Fællesvandværk
Gudenåvej 22B, Bjerringbro
Kontortid: tirsdag kl. 14 - 16
                torsdag kl. 14 - 17     
Tlf.:           86688481
E-mail:    jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning

Forretningsfører Jette Pedersen
Tlf.:       86688481
E-mail:   jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:

Driftsleder Flemming Tind 
Tlf.:       20121249
E-mail:   vand140@icloud.com 


Formand Anders Møller Steffensen
Tlf.:       21442532
E-mail:  amsvand@bknet.dk

 

 

 

Om vandværket Minimer
Bjerringbro Fællesvandværk blev oprettet 2008, ved en sammenlægning af vandværk nord og syd.
De oprindelige vandværker havde 100 års jubilæum i 2005.​

I 1997 blev boringerne på Nord forurenet med pesticider, og man mente, at boringerne på Syd havde stor risiko for forurening. Begge vandværker indledte derfor et samarbejde med henblik på at finde nye indvindingsområder, og det resulterede i 2005 i ny indvinding fra et område nordøst for Bjerringbro by samt prøvepumpning af evt. fremtidig ny indvindingsområde syd for byen. Kort tid herefter blev der oprettet forbindelsesledning imellem Sahl Vandværk og Syd således at området på Brokbakken og ved Gullev nu forsynes med vand fra Sahl. Anlægget er udformet således, at der i dag kan leveres drikkevand fra Bjerringbro Fællesvandværk til Sahl og omvendt i tilfælde af driftsuheld o. lign.

Bjerringbro Fællesvandværk forsyner ca. 3.100 forbrugere i Bjerringbro, Bjerring, Hjermind, Nøddelund & Gullev-området.
Copyright Rambøll Danmark A/S