Log ind   |  
Driftsforstyrrelser / Aktuelt Minimer

Normal drift.  

Ingen antydning af pesticidrester i vandet.    

Det har vakt bekymring mange steder og ført til lukninger af vandboringer, at man har fundet rester af sprøjtegiften cloridazon i drikkevandet fra en del vandværker. Der er tale om et stof som man ikke tidligere har testet for.   

Nu har Bjerringbro Fællesvandværk fået sine drikkevandsboringer kontrolleret for rester af cloridazon. Der er kommet svar på prøverne og de viser at der ikke er problemer med pesticidrester i vandværkets syv boringer.          

Når man finder rester af cloridazon stammer de fra et ukrudtsmiddel, der blev anvendt frem til 1996 hvor det blev forbudt. Det blev især brugt i produktionen af roer, rødbeder og løg. Hidtil har stoffet ikke været på den liste over pesticider, som vandværkerne har pligt til at teste drikkevandet for.         

Disse prøver er nu tilføjet standarden for vandanalyser.                   


                                                                                                                                                                          
 
 


 


 

Kontakt information Minimer

Sådan kommer du i kontakt med os

Bjerringbro Fællesvandværk
Gudenåvej 22B, Bjerringbro
Kontortid: tirsdag kl. 14 - 16
                torsdag kl. 14 - 17     
Tlf.:           86688481
E-mail:    jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning

Forretningsfører Jette Pedersen
Tlf.:       86688481
E-mail:   jpvand@bknet.dk 

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:

Driftsleder Flemming Tind 
Tlf.:       20121249
E-mail:   vand140@icloud.com 


Formand Anders Møller Steffensen
Tlf.:       21442532
E-mail:  amsvand@bknet.dk

 

 

 

Om vandværket Minimer

Bjerringbro Fællesvandværk blev oprettet 2008, ved en sammenlægning af vandværk nord og syd.
De oprindelige vandværker havde 100 års jubilæum i 2005.

I 1997 blev boringerne på Nord forurenet med pesticider, og man mente, at boringerne på Syd havde stor risiko for forurening. Begge vandværker indledte derfor et samarbejde med henblik på at finde nye indvindingsområder, og det resulterede i 2005 i ny indvinding fra et område nordøst for Bjerringbro by samt prøvepumpning af evt. fremtidig ny indvindingsområde syd for byen. Kort tid herefter blev der oprettet forbindelsesledning imellem Sahl Vandværk og Syd således at området på Brokbakken og ved Gullev nu forsynes med vand fra Sahl. Anlægget er udformet således, at der i dag kan leveres drikkevand fra Bjerringbro Fællesvandværk til Sahl og omvendt i tilfælde af driftsuheld o. lign.

Bjerringbro Fællesvandværk forsyner ca. 3.100 forbrugere i Bjerringbro, Bjerring, Hjermind, Nøddelund & Gullev-området.Generelle oplysninger Minimer
Vandets hårdhedsgrad er 10,7 dH (medium).

Måleren aflæses automatisk hvert år pr. 31.12

Vandværket udsender opkrævninger 2 gange om året i marts og september.
Copyright Rambøll Danmark A/S